Skicart

En skicart består av en stabil sits monterad på fyra skidor. Skicarten är stadig och det krävs inte mycket styrka och balans av åkaren. Med de främre skidorna styrs och bromsas skicarten. Skicarten kan styras av åkaren med spakar för händerna, pedaler för fötterna eller en kombination av de båda. Behöver åkaren hjälp att styra kan en medåkare göra detta bakifrån med en eller två skacklar. Skicarts finns i både barn och vuxenstorlek. Skicart kan du åka i alla släpliftar.

För att få åka lift och köra skicart på egen hand utan skidlärare krävs att åkaren genomgått en utbildning om minst 10 timmar och avlagt godkänt licensprov bestående av både teori och praktik. Utbildning och licenstagning kan ske på ett flertal anläggningar i Sverige. Utbildning och licenstagning får endast ske genom SLAO:s godkända utbildningar med behöriga instruktörer.