Biski

En biski består av en stabil sits monterad på två skidor. Skidorna kantställs simultant när sitsen lutas. På detta sätt och genom att vrida överkroppen svänger du med biski. Biskin är stabilare än en sitski. Det krävs viss balans men relativt lite styrka av åkaren. De flesta biskiåkare använder kryckstavar. Behöver åkaren hjälp att styra och bromsa kan en medåkare hjälpa till genom att hålla i ramen, hålla i tömmar eller säkra biskin med rep. Biskis finns i både barn och vuxenstorlek.

Från och med säsongen 2017-18 togs licenskravet för biski bort och ersattes av ett ansvarskrav på åkaren och eventuell medåkare att ha kontroll över sin utrustning. Utrustningen får inte tappas eller på annat sätt skada andra personer, liftar eller andra faciliteter.

Biskin ska vara försedd med skistop för att få framföras i liftar och nedfarter, under förutsättning att anläggningen tillåter åkredskapet. Åkare ska bära hjälm. Åkaren ska också vara väl förtrogen med hur åkredskapet uppför sig i olika typer av lutningar och snöunderlag, samt hur man framför dem i liften och hanteringen vid en eventuell evakuering.

Anläggningar/skidskolor som hyr ut biskiutrustning rekommenderas att kontrollera så att åkaren kan påvisa att man kan hantera utrustningen på ett säkert sätt. Utbildade biskiinstruktörer kan skriva under ett intyg som åkare kan visa upp vid hyrtillfället.

Svårighetsgrad

  • Medel

Vilken typ av lift

  • Med biski kan du åka både släpliftar och sittliftar.