Sitskigruppen

Den här veckan har vi fått användning av vårat gamla namn på skidskolan, då hette vi bara sitskigruppen och undervisade bara i sitski-åkning. Men då vi ville att alla skulle kunna åka skidor i backarna så har vi breddat oss och lärt oss massa andra åksätt som vi kan undervisa i. Men den här veckan har vi nästan bara haft sitski-åkare både unga och gamla, några är helt nya på åkningen och några har åkt i många år.