Bli vår support-bli föreningsfadder på Gräsroten!!
Aktuellt | 15 maj 2020

Bli vår support-bli föreningsfadder på Gräsroten!!

Bli vår support, bli föreningsfadder på Gräsroten på Svenska Spel.
Allt du behöver för att vara med och stödja oss är ett Spelkort och ange Totalskidskolan som din förening.

Stort tack för allt stöd!

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/29274-foreningen-totalskidskolan