Nybrobragden Special 2018 – Storslalom

IFK Borlänge Alpin inbjuder till:

 

                      Nybrobragden Special 2018 – Storslalom

 

Tid:                    Söndag 4 februari 2018

Start kl 11.00, 2 åk

                          Banbesiktning 10.00 – 10.30

 

Plats:                 Nybroberget Borlänge

 

För vem:            Tävlingen vänder sig till alla – oavsett funktionsnedsättning,

 

Klasser:              Grupp A: Åkare med rörelsehinder

                                           Åkare med synnedsättning

                          Gruppindelning: nybörjare, medel och avancerad

                                                                                                       

                          Grupp B: Åkare med utvecklingsstörning

Gruppindelning efter tidigare tävlingsresultat.

                                                                                      

                          För båda grupperna gäller:

                          Stående, sitski, skicart och biski

                          Tävlingen arrangeras med anpassad startplats beroende på vilken grupp deltagarna placeras i.

Tävlingarna genomförs med sammanlagd tid efter 2 åk.

Tävlingslicens är önskvärd men inget krav

 

Kostnad:            Startavgift 150 kr/tävlingsdag.

Startavgiften sätts in på IFK Borlänge Alpins Bg 5538-3020

Liftkort löses på plats.

 

Anmälan:           Anmälan senast 25 januari 2018 till:

 

Med e-post till: alfborje.olsson@gmail.com

 

 

Eller via post:

 

Börje Olsson

Stickspåret 11

784 67 Borlänge

 

Upplysningar:    Börje Olsson          070 – 547 18 70     alfborje.olsson@gmail.com

Anette Nilsson        070 – 588 13 76     flintanette@telia.com

 

 

Logi:                 Prel bokat på Buskåkers Gästgiveri 0243 – 23 32 33

info@buskakers.com

www.visitsodradalarna.se (annat boende kan sökas här)