Kallelse till årsmötet torsdagen den 27 september!

Hej alla medlemmar!

Kallelse till årsmötet torsdagen den 27 september kl.19.00 på Hammarbacken 6 A i Sollentuna.
OBS! Föranmälan krävs!
Anmälan görs till a.goran.anderlind@gmail.com.

Röstberättigade är medlem som under verksamhetsåret 2017-07-01 – 2018-06-30 har betalat sin medlemsavgift.
Röst kan endast avläggas personligen, ej genom ombud. Verksamhetsberättelsen kan erhållas av medlem via mail eller brev. Meddelas till mailadress enligt ovan.