Kallelse till Årsmötet tisdagen den 31 oktober!

Hej alla medlemmar! Kallelse till årsmötet som sker digitalt via Zoom, tisdagen den 31 oktober kl.19-20.00. OBS! Föranmälan krävs! Anmälan görs till info@totalskidskolan.se med uppgifter om namn och mailadress. Röstberättigade är medlem som under verksamhetsåret 2022-07-01 – 2023-06-30 har betalat sin medlemsavgift. Röst kan endast avläggas personligen, ej genom ombud. Årsmöteshandlingarna kan erhållas av medlem via mail. Meddelas till mailadressen enligt ovan. Varmt välkomna!