Kallelse till årsmötet måndagen den 24 oktober!

Hej alla medlemmar! Kallelse till årsmötet som sker digitalt via Zoom, måndagen den 24 oktober kl.19-20.00. OBS! Föranmälan krävs! Anmälan görs till info@totalskidskolan.se med uppgifter och namn och mailadress. Röstberättigade är medlem som under verksamhetsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 har betalat sin medlemsavgift. Röst kan endast avläggas personligen, ej genom ombud. Årsmöteshandlingarna kan erhållas av medlem via mail. Meddelas till mailadressen enligt ovan.