Kallelse till Årsmötet den 26 september!

Hej alla medlemmar!

Kallelse till årsmötet torsdagen den 26 september kl.19.30 på Hammarbacken 6 A i Sollentuna.
OBS! Föranmälan krävs!
Anmälan görs till Göran Anderlind på 070 575 10 38.

Röstberättigade är medlem som under verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30 har betalat sin medlemsavgift.
Röst kan endast avläggas personligen, ej genom ombud. Verksamhetsberättelsen kan erhållas av medlem via mail eller brev. Meddelas till mobilnumret enligt ovan.