Kallelse till årsmötet 29 september

Hej alla medlemmar!

Kallelse till årsmötet torsdagen den 29 september kl.19.00 på Kompis Assistans, Trädskolevägen 21 i Johanneshov.
OBS! Föranmälan krävs!
Anmälan görs senast den 14 september till a.goran.anderlind@gmail.com.

Röstberättigade är medlem som under verksamhetsåret 2015-07-01 – 2016-06-30 har betalat sin medlemsavgift.
Röst kan endast avläggas personligen, ej genom ombud. Verksamhetsberättelsen kan erhållas av medlem via mail eller brev. Meddelas till mailadress enligt ovan.