Kallelse till Årsmöte onsdagen den 27 oktober!

Hej alla medlemmar! Kallelse till årsmötet onsdagen den 27 oktober kl.20.00-21.00. OBS! Föranmälan krävs! Anmälan görs till info@totalskidskolan.se med uppgifter och namn och mailadress. Röstberättigade är medlem som under verksamhetsåret 2020-07-01 – 2021-06-30 har betalat sin medlemsavgift. Röst kan endast avläggas personligen, ej genom ombud. Verksamhetsberättelsen kan erhållas av medlem via mail. Meddelas till mailadressen enligt ovan.